ISLAMSKI CENTAR OSIJEK

lokacija: osijek, hrvatska

ukupna povrsina: 1 400 m2

projekat: 2014

klijent: konkursni rad

odgovorni projektant : nermina zagora, dina samic

saradnici: arnela nurkovic