Kuca g

lokacija: tripoli

ukupna povrsina: 1200 m2

projekat: 2009

klijent: privatni

odgovorni projektant: aida kudic, dina samic

saradnici: ognjen mandic, aida kulenovic