KUCA NORVESKA SUMA

lokacija: bojnik

ukupna povrsina: 160 m2

projekat: 2014.

realizacija: 2016.

klijent: privatni

odgovorni projektant: dina samic, nermina zagora

saradnici: malik hodzic, haris ovcina, nihada gadzo