Staracki dom alava

konkursni rad, 1. nagrada

lokacija: alava, spanija

ukupna povrsina: 700 m2

projekat: 2011

klijent: privatni

odgovorni projektant: nermina zagora, dina samic

saradnici: adis kurtalic, selma masic