Vila n

lokacija: tripoli

ukupna povrsina: 505 m2

projekat: 2011

klijent: privatni

odgovorni projektant: dina samic, nermina zagora

saradnici: selma masic, adis kurtalic