Kontakt


FIRMA d.o.o. 

CEKALUSA 57

71 000 SARAJEVO 

BOSNA I HERCEGOVINA

 

Tel: + 387 33 205 871

Fax: + 387 33 205 871

info@firma-arh.com

 

ID broj: 4201459780009

PDV broj: 201459780009

Kontakt forma