Radioloska ordinacija

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 80 m2

projekat: 2010

klijent: privatni

odgovorni projektant:: nermina zagora, dina samic

saradnici: nadira kuljuh, selma masic