Business centar Union Banke u Sarajevu

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 126 m2

projekat: 2012

realizacija

klijent: Union Bank

odgovorni projektant: Dina Samic, Nermina Zagora

saradnici: Adis Kurtalic, Arnela Nurkovic