Kuca m

lokacija: tripoli

ukupna povrsina: 600 m2

projekat: 2008, realizacija: 2009

klijent: privatni

odgovorni projektant: aida kudic, dina samic, 

nermina zagora

saradnici: mladen burazor