Kulturni centar gradacac

konkursni rad, 2. nagrada

lokacija: gradacac

ukupna povrsina: 2321 m2

projekat: 2011

odgovorni projektant: dina samic, nermina zagora

saradnici: adis kurtalic, selma masic