STAN LK&EG

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 73 m2

projekat: 2012

realizacija: 2013

klijent: privatni

odgovorni projektant:  Dina Samic, Nermina Zagora

saradnici: Adis Kurtalic