Redizajn fasade univerziteta SSST

konkursni rad, 3. nagrada

lokacija: sarajevo

klijent: SSST univerzitet sarajevo

projekat: 2011

odgovorni projektant: nermina zagora, dina samic

saradnici: adis kurtalic, selma masic