STAN AD

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 110 m2

projekat: 2014

klijent: privatni

odgovorni projektant: Dina Samic, Nermina Zagora

saradnici: Malik Hodzic, Haris Ovcina