Spomenik 2 maj

konkursni rad

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 360 m2

projekat: 2012

odgovorni projektant : nermina zagora, dina samic

saradnici: adis kurtalic, amra macic