STEPENISTE U UL. MICE TODOROVIC

namjena: javni

status: u procesu realizacije

projektiranje: 2017./2018.

realizacija: 2018./2019.

lokacija: Sarajevo

klijent: Opcina Centar / Zavod za izgradnju KS

projektni tim: Dina Samic, Nermina Zagora

saradnici: Malik Hodzic