STEPENISTE U UL. BORAK
namjena: javni
status: u procesu realizacije
projektiranje: 2017./2018.
realizacija: 2018./2019.
lokacija: Sarajevo
klijent: Opcina Centar / Zavod za izgradnju KS
projektni tim: Nermina Zagora, Dina Samic
saradnici: Malik Hodzic