Privatna klinika

lokacija: chicago, illinois

ukupna povrsina: 500 m2

projekat: 2012

realizacija: 2013

odgovorni projektant: nermina zagora, dina samic

saradnici: adis kurtalic, amra macic, arnela nurkovic