KUCA SH
namjena: stambeni
status: u procesu realizacije
projektiranje: 2018.
realizacija: 2018./2019.
lokacija: Nahorevo
tlocrtna povrsina: 140 m2
klijent: privatni
projektni tim: Dina Samic, Nermina Zagora,