HK7a
lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 98 m2

projekat: 2012

realizacija: 2013

klijent: privatni

odgovorni projektant: Nermina Zagora, Dina Samic

saradnici: Adis Kurtalic, Amra Macic