Stepenište Veliki park

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: -- m2

projekat: 2013.

klijent: zavod za izgradnju kantona sarajevo, opcina centar

odgovorni projektant : nermina zagora, dina samic

saradnici: arnela nurkovic, malik hodzic, haris ovcina