VIP PALACE COMPLEX

rad na pozivnomkonkursu

lokacija: doha, katar

ukupna povrsina: 164 636 m2

projekat: 2011

klijent: PEO

odgovorni projektant: nermina zagora, dina samic, aida kudic

saradnici: adis kurtalic