Tim

PROJEKTANTI

DINA ŠAMIĆ (1982) je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Sarajevo 2006. godine. Akademsku 2003.-2004. godinu provela je na Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona u sklopu programa Socrates. 2012. godine doktorirala je na La Sapienza Univerzitetu u Rimu kao stipendista akademskog programa Basileus. Aktivno govori engleski, talijanski, francuski i spanski jezik. (cv pdf)

NERMINA ZAGORA (1982) je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Sarajevo 2005. godine. Akademsku 2003.-2004. godinu provela je na Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona u sklopu programa Socrates. 2008 godine odbranila je magistarski rad na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Doktorsku disertaciju odbranila je 2012. na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Sarajevo, gdje je od 2006. angazovana u zvanju viseg asistenta. Kao dobitnica stipendija za naucnoo usavrsavanje realizirala je studijske boravke na univerzitetima u Japanu (2009), Belgiji (2009), Velikoj Britaniji (2007), Norveškoj (2005) itd. Aktivno govori engleski, spanski i francuski jezik. (cv pdf)

 

SARADNICI

ARNELA NURKOVIĆ (1988) diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Sarajevo 2012. godine

MALIK HODŽIĆ (1988)

HARIS OVČINA (1990)