Lola's apt

lokacija: luxemburg

ukupna povrsina: 106 m2

projekat: 2015

realizacija: 2016

klijent: privatni

odgovorni projektant: Nermina Zagora, Dina Samic

saradnici: Malik Hodzic