STEPENISTE PRUSCAKOVA ULICA

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 250 m2

projekat: 2013. / realizacija: 2015

klijent: zavod za izgradnju kantona sarajevo, opcina centar

odgovorni projektant : dina samic, nermina zagora

saradnici: arnela nurkovic, malik hodzic, haris ovcina