Reference
br      Investitor       Predmet radova-usluga        Ukupna površina       Vrijeme izvođenja radova

1. ECOU, Tripoli, Libija, South Gheran Park, urbanisticko/ pejzažno rješenje, glavni projekat, 52 ha, 2009

2. ECOU, Tripoli, Libija, MB kompleks, glavni projekat, 11 980 m2, 2009

3. Privatni, Tripoli, Libija, M vila, idejni/glavni projekat, 600 m2, 2009

4. ECOU, Tripoli, Libija, Biblioteka sa kafe barom, idejni projekat, 120 m2, 2009

5. ECOU, Tripoli, Libija, Tariq trg, Tripoli, urbanisticko rješenje, 17.5 ha, 2009

6. Privatni, Tripoli, Libija, Town house, Tripoli, idejni/glavni projekat, 600 m2, 2009

7. Privatni, Tripoli, Libija, G house, Tripoli, idejni/glavni projekat , 1 200 m2, 2009

8. ECOU, Tripoli, Libija, Y teatar, Tripoli, idejni/glavni projekat, 7 200 m2, 2009

9. ECOU, Tripoli, Libija, M teatar, Tripoli, idejni projekat, 2 300 m2 , 2009

 

10. ECOU, Tripoli, Libija, Dizajn akademija, Tripoli, idejni/glavni projekat, 5 000 m2, 2010

11. Privatni, Sarajevo, Enterijer arhitektonskog studija, Sarajevo, projekat enterijera, 60 m2 , 2010

12. ECOU, Tripoli, Libija, Abo Ghelan spa centar, idejni projekat, 2 500 m2, 2010

13. ECOU, Tripoli, Libija, Kompleks vila, Tripoli, glavni projekat, 14 050 m2, 2010

14. Privatni, Sarajevo, Enterijer radiološke ordinacije, Sarajevo, projekat enterijera, 85 m2, 2010

15. HE Višegrad, Konkursni rad za izradu administrativnog objekta HE Višegrad, 3 000 m2, 2010

 

16. ECOU, Tripoli, Libija, Model school project, izvedbeni projekat 3 model škole, 20 700 m2, 2010/2011

17. Privatni, Tripoli, Libija, Projekat enterijera M vila, Tripoli, 600 m2, 2010/2011

18. Privatni, Tripoli, Libija, N vila, idejni projekat, 600 m2, 2011

19. SSST Univerzitet Sarajevo, Redizajn fasade, 2011

20. Opština Gradačac, 2. nagrada na konkursu za izradu Kulturnog centra Gradačac, 2 321 m2, 2011

21. SSST Univerzitet Sarajevo, Enterijer univerzitetske zgrade, Sarajevo, projekat enterijera, 10 000 m2, 2011

22. Arqlantia portal, Madrid, Španija, 1. nagrada na konkursu za izradu staračkog doma u Alavi, 700 m2, 2011

23. PEO, Doha, Qatar Vip palace Complex - učešće na pozivnom konkursu, 26 730 m2, 2011

24. CEG, Doha, Qatar Landscape design, villa Egypt , pejzažno rješenje, 9 ha, 2011

25. Privatni, Kiseljak, Enterijer ugostiteljskog objekta, Kiseljak, 90 m2 , 2011

26. Privatni, Sarajevo, Privatni stambeni objekat, izvedbeni projekat, Sarajevo, 250 m2, 2011

27. Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, Rekonstrukcija stepeništa Kaptol, 250 m2, 2011

 
br      Investitor       Predmet radova-usluga        Ukupna površina       Vrijeme izvođenja radova

28. Glaxo, Smith&Kline Sarajevo, Projekat enterijera poslovnog prostora, 500 m2, 2012

29. Opstina Centar Sarajevo, Konkursni rad za izradu spomen obiljezja 2. maj 1992, 400 m2, 2012

30. Privatni, Tuzla, Privatni stambeni objekat, 130 m2, 2012

31.    Union Bank d.d. Sarajevo, Projekat enterijera poslovnog centra,   130 m2,   2012

32.    Chicago Vein Institute,  Chicago, USA, Idejni i projekat enterijera privatne klinke,   500 m2,   2012

33.   Premier Investment Group, Konkursni rad za izradu stambeno-poslovnog objekta,   8 484 m2,   2012