Kuca a

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 187 m2

projekat: 2012

klijent: privatni

odgovorni projektant: dina samic, nermina zagora

saradnici: adis kurtalic, amra macic