VIKEND KUCA POLJINE
namjena: stanovanje
status: realizacija
projektiranje: 2015.
realizacija: 2016.
lokacija: Sarajevo
tlocrtna povrsina: 190 m2
klijent: privatni
projektni tim: Nermina Zagora, Dina Samic
saradnik: Nihada Gadzo