URED INTERENG INNOVATIONS
namjena: ured
status: projekat
projektiranje: 2017.
lokacija: Ilijas
tlocrtna povrsina: 527 m2
klijent: Inter Engs Innovations d.o.o.
projektni tim: Nermina Zagora, Dina Samic
saradnik: Malik Hodzic