SALON LJEPOTE LAMER
namjena: usluzna djelatnost
status: u procesu realizacije
projektiranje: 2016.
realizacija: 2017.
lokacija: Sarajevo
tlocrtna povrsina: 146 m2
klijent: Lamer d.o.o. 
projektni tim: Dina Samic, Nermina Zagora
saradnik: Malik Hodzic