NALAZ MIKROBIOLOSKI LABORATORIJ
namjena: zdravstvo
status: realizacija
projektiranje: 2015.
realizacija: 2017.
lokacija: Sarajevo
tlocrtna povrsina: 209 m2
klijent: Nalaz
projektni tim: Dina Samic,Nermina Zagora
saradnik: Malik Hodzic