URED OLIVE
namjena: ured
status: realizacija
projektiranje: 2018.
realizacija: 2018.
lokacija: Sarajevo
tlocrtna povrsina: 170 m2
klijent: Olive BH Sarajevo
projektni tim: Nermina Zagora, Dina Samic