URED GENERAL LOGISTIC
namjena: ured
status: realizacija
projektiranje: 2018.
realizacija: 2018.
lokacija: Sarajevo
tlocrtna povrsina: 180 m2
klijent: General Logistic Sarajevo
projektni tim: Dina Samic, Nermina Zagora