URED SYSTECH SARAJEVO

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 150 m2

projekat: 2015

realizacija: 2016

klijent: Systech d.o.o.

odgovorni projektant : dina samic, nermina zagora

saradnici: malik hodzic, nihada gadzo