STAN SB

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 45 m2

projekat: 2015

realizacija: 2015

klijent: privatni

odgovorni projektant: Nermina Zagora, Dina Samic

saradnici: Malik Hodzic