Stan O23

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 50 m2

projekat: 2014

realizacija: 2015

klijent: privatni

odgovorni projektant: Dina Samic