Stan JA

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 140 m2

projekat: 2016

klijent: privatni

odgovorni projektant: Dina Samic, Nermina Zagora

saradnici: Malik Hodzic