Stan NR

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 104 m2

projekat: 2015

klijent: privatni

odgovorni projektant: Nermina Zagora, Dina Samic

saradnici: Malik Hodzic, Nihada Gadzo