Kuca ZM

lokacija: zavidovici

ukupna povrsina: 270 m2

projekat: 2015

realizacija: 2016

klijent: privatni

odgovorni projektant: Dina Samic, Nermina Zagora

saradnici: Malik Hodzic, Nihada Gadzo