STAN MG

lokacija: sarajevo

ukupna povrsina: 90 m2

projekat: 2015

klijent: privatni

odgovorni projektant: Nermina Zagora, Dina Samic

saradnici: Malik Hodzic, Haris Ovcina, Nihada Gadzo