Apartman Cik-cak

kuca za djecu oboljelu od raka

lokacija: sarajevo

projekat: 2015

realizacija: 2016

klijent: privatni

odgovorni projektant: Nermina Zagora, Dina Samic

saradnici: Malik Hodzic, Haris Ovcina