Međunarodna konferencija "Arhitektura i ideologija"

Učešće na međunarodnoj konferenciji "Arhitektura i ideologija" u Beogradu
Na međunarodnoj konferenciji "Arhitektura i ideologija" koja je od 28.-29.09.2012. održana u Beogradu, dr. Dina Šamić i dr. Nermina Zagora predstavile su dva rada: "“WHO GAVE US THE SPONGE TO WIPE AWAY THE ENTIRE HORIZON?" i "THE ROLE OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN GLOBAL STRATEGIES OF CITY BRANDING". Odlukom naučnog komiteta konferencije, drugi navedeni rad koautorica Zagora i Šamić, uvršten je u užu selekciju od 12 radova (od ukupno 120) koji su objavljeni je cjelosti u naučnom časopisu De re Aedificatoria (str. 47-52;  Journal for History and Theory of Architecture, No. 3/September, 2012. COBISS.SR-ID 16912642).