Firma na portalu Super ProstorSuper Prostor, portal za arhitekturu i kulturu prostora u Srbiji i regionu, na svojoj web stranici objavio je intervju sa Firmom. Razgovarali smo o počecima, dosadašnjem radu, stanju arhitektonske scene u državi i budućim planovima i projektima.