Knjiga "Creative Diagram in Architecture"

Publikacija projekta "Starački dom u Alavi"
Dijagrami prvonagrađenog konkursnog rada "Starački dom Alava" studija Firma d.o.o. objavljeni u knjizi "Creative Diagram in Architecture" (Str. 117; Ifeng space·Beijing, 2012), zajedno sa radovima Sou Fujimoto, Steven Holl, UN Studio, itd.
http://www.ifengspace.com/books/bookDetails/id/163.html